3D tisk kovů

Diplomové a bakalářské práce

V rámci uplynulých let jsme v našem týmu vedli některé absolventské práce, které dosáhly velmi zajímavých výsledků a tyto práce níže prezentujeme. Jedná se o práce výzkumně, vývojově i konstrukčně zaměřené, převážně do oblasti optické kontroly a měření. Zejména u bakalářských prací je možné přinést vlastní téma a pokud toto téma zapadá do širšího rámce našeho výzkumu, mohou studenti řešit vlastní zadání. Spolupráce s mladými vědci a budoucími inženýry je pro nás velkou hodnotou a přínosem a věříme, že i pro studenty je to cenná zkušenost pro budoucí kariéru v této oblasti, buď ve firemním sektoru nebo v rámci pokračování v tématu na doktorském studiu.


3D digitalizace a měření

Absolventské práce

Fotogrammetrické měření

projekt06
Měření rozchodu a rozdílu výšek lineárního vedení pro jeho následné ustavení (ALPLA).

DP - Topologická optimalizace s využitím mikro-prutových struktur

V rámci práce vznikl unikátní algoritmus pro návrh topologicky optimalizovaných dílů tvořených gradientní mikro-prutovou strukturou, který využívá implicitní reprezentaci geometrie v programu nTopology. Komponenta pro letecký průmysl posloužila jako případová studie. Více informací
2021/2022, Ing. Martin Černák, diplomová práce

BP - Návrh topologicky optimalizované těhlice pro závodní pneumobil

V rámci práce vznikl unikátní algoritmus pro návrh topologicky optimalizovaných dílů tvořených gradientní mikro-prutovou strukturou, který využívá implicitní reprezentaci geometrie v programu nTopology. Komponenta pro letecký průmysl posloužila jako případová studie. Více informací
2018/2019, Ing. Milan Mende, bakalářská práce

DP - Optimalizace těhlice formule student pro výrobu SLM technologií

V rámci práce vznikl unikátní algoritmus pro návrh topologicky optimalizovaných dílů tvořených gradientní mikro-prutovou strukturou, který využívá implicitní reprezentaci geometrie v programu nTopology. Komponenta pro letecký průmysl posloužila jako případová studie. Více informací
2016/2017, Ing. Ondřej Vaverka, diplomová práce