3D skenování a inspekce

Souřadnicové měření

Potřebujete provést souřadnicové měření dílu, kontrolu ustavení dílů v sestavě, nebo změřit deformace výrobku v různých zátěžných stavech? Pro účely souřadnicového (bodového) měření nebo měření deformací objektů používáme optický 3D souřadnicový měřicí systémem TRITOP (GOM). Jedná o mobilní a flexibilní alternativu ke kontaktním souřadnicovým měřicím strojům (CMM). Proces měření je neinvazivní a zahrnuje snímání scény z různých úhlů digitálním fotoaparátem, je tedy možné ho provádět i na hůře dostupných místech. Měřit je možné objekty s rozměry od několika centimetrů do několika metrů. Přímým výstupem jsou přesné 3D souřadnice bodů umístěných nebo nalepených ve scéně nebo na měřeném objektu.

mereni-parametry-camera

Parametry systému

  • Software – TRITOP Professional
  • Hardware – Nikon D300s
  • Měřicí objem – 0,5 × 0,25 × 0,25 m až 10 × 5 × 5 m
  • Přesnost – 0,015 až 0,2 mm v závislosti na měřicím objemu
mereni-vyhodnoceni

Co dokážeme vyhodnotit

  • 3D souřadnicová (CMM) analýza – Je vhodná provést tam, kde není nutné získat geometrii celého povrchu tělesa, jako v případě 3D skenování, ale pouze souřadnice množiny vytipovaných bodů. Souřadnice lze využít např. pro srovnání s CAD modelem.
  • 3D deformační analýza, sledování pohybu objektu – Systém lze využít pro sledování kvazi-statických jevů, jako jsou například deformace objektu po jeho zatížení nebo posuv a natočení tělesa nebo jeho částí.

3D skenování a inspekce

Řešené projekty

Ustavení panelů solární elektrárny

mereni-bohdalice
Kontrola ustavení zrcadel solární elektrárny
Cílem bylo vyhodnotit orientace jednotlivých zrcadel připevněných na rámu parabolické solární elektrárny. Pomocí získaných dat na základě 3D souřadnicového měření bylo možné provést jejich korekci a tím dosáhnout lepší sbíhavosti paprsků v kolektoru. Kolektor tuto tepelnou energii převádí na mechanickou a posléze elektrickou pomocí Stirlingova motoru.

Deformační analýza tažného zařízení

projekt02
Měření tuhosti tažného zařízení
Cílem bylo ověřit deformační chování tažného zařízení při zatížení a jeho shodu s simulací metodou konečných prvků. Pro tento účel byl sestaven speciální zatěžovací rám, osazený tenzometrickými členy. Pomocí 3D optické deformační analýzy byly určeny deformace při 50 % a 100 % maximálního povoleného provozního zatížení v horizontálním i vertikálním směru.

Rozměrová kontrola sněžného pluhu

projekt03
Fotogrammetrické měření sněžného pluhu
Měření bylo realizováno pro firmu Unikont Group jako podpora pro následné 3D skenování k digitalizaci celého pluhu. U velkých objektů, kde je nutné dodržet dostatečnou přesnost 3D skenování je nutné pomocí fotogrammetrie změřit pozice referenčních značek na povrchu dílu a přesné pozice těchto značek následně pomáhají při samotném skenování.

Připojovací rozměry kapotáže tahače

projekt04
Fotogrammetrické měření závodního kamionu
Závodní tým Frankie Truck Racing z Jablonce nad Nisou potřeboval navrhnout a vyrobit novou kapotáž svého závodního trucku. Fotogrammetriie jsme použili jako podporu pro následné 3D skenování celého trucku. Získaný 3D sken pak sloužil pro kolegy na odboru průmyslového designu pro návrh nové kapotáže.

Fotogrammetrické měření

projekt06
Měření rozchodu a rozdílu výšek lineárního vedení pro jeho následné ustavení (ALPLA).