Reverse Engineering

Reverse engineering (RE) using 3D digitization is the most efficient way to generate a CAD model from a physical object with complex or freeform shape. Obtained data can be use for modifications of problematic elements on the part, reproduction, design optimization, analyses, inspection or in other downstream applications. Depending on your preferences we can create a model with high quality surfaces (high smoothness and curvature surfaces connection) or very accurate models with deviations from the original measured part in tenths of milimeters. We use professional RE software Rhinoceros (RhinoRevers module) and Tebis. Both of them contain a variety of tools to meet the highest criteria for quality of a digital model. Rhino is used mainly for design models, Tebis is professional CAD/CAM and RE software, that allows machining process and simulation, in addition to the RE and surface modeling.

Vstupní data

Vstupní data pro RE mohou být dodány ve formě:

mračna souřadných bodů (přímý výstup 3D digitalizace),
polygonálních dat (STL),
objemového modelu,
plošného modelu,
řezů,
splajn.
Tato data mohou po RE rekonstrukci převedena do formátů čitelných v běžných CAD systémech, tj. např:

Igs (IGES), x_t (Unigraphics), prt (Pro/E), model (Catia), Rapid Prototyping (slc,stl), obj (Wavefront), vda, vrml,
Využíváme softwary Rhinoceros (modul RhinoRevers) a Tebis, které obsahují řadu nástrojů pro splnění nejvyšších kritérií na kvalitu digitálního modelu. Rhinoceros se využívá především pro designérské modely, Tebis je CAD/CAM a RE software, který umožňuje kromě zpracování modelu také navržení obráběcího procesu a jeho simulaci. Při tvorbě modelu je třeba najít kompromis mezi hladkostí ploch a odchylkou od původního měřeného dílu. V závislosti na Vašich požadavcích jsme schopni vytvořit modely s vysokou kvalitou ploch (hladké modely s křivostním napojením ploch) nebo velmi přesné modely s odchylkami od původního dílu v řádu desetin mm.

Využijte zkušeností našeho RE týmu, který Vám pomůže:

Převést jakýkoli fyzický objekt do digitální podoby
Navrhnout nový díl tak, aby funkční části lícovaly s původní konstrukcí.
Upravit tvarovou přesnost ploch u CAD modelů.
Rekonstruovat díly bez výkresové dokumentace.

STL a CAD data

STL a CAD data

Od skenu k 3D CAD modelu

Od skenu k 3D CAD modelu

klika reverse2 950x300px

Revers letounu

Revers letounu

Ear 3D data

Ear 3D data