3D digitalizace a měření

Výpočetní tomografie μCT

Kam běžné optické metody nedohlédnou, tam přichází na řadu počítačová tomografie, jejíž schopnosti můžeme nabídnout díky spolupráci s laboratoří počítačové tomografie pod CEITEC. Tato technologie umožňuje odhalit vnitřní strukturu dílů, vady (póry/inkluze), měřit tloušťky stěn dílů nebo například analyzovat orientaci vláken ve zpevněných kompozitech.
Ve spolupráci s Českým metrologickým institutem byla CT laboratoř na CEITEC VUT koncem roku 2016 akreditována dle standardu ČSN EN ISO/IEC 17025 Českým institutem pro akreditaci. Laboratoř je jako první zkušební laboratoř v České republice autorizována provést zkoušku pomocí rentgenové počítačové tomografie. K metrologickému výkonu byla posouzena metodika kalibrace tomografického měření pro přístroje GE phoenix v|tome|x L240 a GE phoenix v|tome|x M300.

tomografie-parametry-web

Parametry systému

 • Software – VGStudio MAX 3.3
 • Hardware – GE phoenix v|tome|x L240 a GE phoenix v|tome|x M300
 • Max. velikost vzorku – pr. 500 x 800 mm, hmotnost 50 kg
 • Rozlišení – až 1 µm
tomografie-vyhodnoceni02

Co dokážeme vyhodnotit

 • Analýza pórů a inkluzí
 • Měření rozměrů a geometrických tolerancí
 • Měření tlouštěk
 • Analýza vlákny zpevněných kompozitů
 • Analýza pěnových materiálů
 • Analýza pájených spojů
 • atd.