3D skenování a inspekce

3D digitalizace a měření

Poskytujeme kompletní služby v oblasti digitalizace a zpracování digitálních dat: optické skenování, CT skenování, inspekce strojních dílů, reverzní inženýrství, fotogrammetrické měření.

Pracujeme s profesionálními optickými systémy GOM (ZEISS) a tomografickými systémy GE.

Jako univerzitní pracoviště disponujeme znalostmi aktuálních norem v oblasti metrologie a inspekce strojních dílů. Dlouhodobě spolupracujeme s průmyslovými partnery také na projektech smluvního výzkumu a vývoje v oblastech digitalizace, metrologie a zpracování obrazu.

Reference

  • ITW pronovia - optické a CT skenování kovových vložek forem, skenování automobilových komponenty
  • Honeywell - skenování a reverz engineering forem pro výrobu bezpečnostní pracovní obuvi
  • Mico - skenování a inspekce opotřebení svorníků pro jadernou elektrárnu Dukovany
  • Edwards Vacuum - optická analýza pohybu komponent vysokorychlostní kamerou
  • BBA Hranice - skenování a reverz engineering oběžných kol pro odvodňovací čerpadla
  • Frankie Truck Racing - měření karoserie závodního tahače
  • Zbrojovka Brno - skenování forem a modelů palných zbraní
  • Ing Corporation - skenování náhrad lidských končetin
  • Strojírny Bohdalice - fotogrammetrické měření tvaru zrcadlových ploch solární elektrárny