3D skenování a inspekce

3D skenování

Potřebujete díl převést s vysokou přesností do jeho digitální podoby? Nebo ověřit, že se Váš díl vyrobil tak, jak měl? Pro tyto a podobné účely nabízíme optické měření povrchu 3D skenerem ATOS (GOM). 3D skener pro široké průmyslové použití s vysokým rozlišením a přesností měření získá z jednoho měření až 8 milionů bodů a umožní tak velmi detailně získat představu o tvaru, rozměrech a geometrii měřeného dílu. Různě velké díly nám nedělají problém, díky výměnným sadám objektivů dokážeme měřit díly ve velikostech od jednotek centimetrů až po několik metrů. Výstupem měření je hustá polygonální síť.

skenovani-parametry-camera

Parametry systému

  • Software – ATOS a Inspect Professional
  • Hardware – ATOS III Triple Scan
  • Měřicí objem – 60 × 45 × 35 mm až 1400 × 1050 × 1050 mm
  • Rozlišení – 0,017 až 0,4 mm v závislosti na měřicím objemu
  • Přesnost – 0,002 až 0,05 mm v závislosti na měřicím objemu
3d-skenovani-vyhodnoceni

Co dokážeme vyhodnotit

  • Skenovaná data – výstupem může být samotná velmi hustá polygonální síť, nejčastěji ve formátu STL. Tato síť může být použita pro další analýzy, počítačové úpravy modelu ve specializovaných softwarech nebo třeba pro 3D tisk modelu.
  • Inspekce – velmi často provádíme na získaných skenovaných datech rozměrovou a geometrickou (GD&T) inspekci dílů. Jedná se buď o vyhodnocení tvarových odchylek vyrobeného dílu vůči CAD modelu nebo podrobnou inspekci rozměrů a geometrických tolerancí definovaných na výkresu.
  • Reverzní inženýrství – dále nabízíme převod skenovaných dat do podoby CAD modelu metodami reverzního inženýrství, tzn. přemodelováním pomocí volných ploch nebo přesnými A-Class plochami. Výstup je do univerzálního CAD formátu, nejčastěji STEP nebo IGES.

3D skenování a inspekce

Řešené projekty

Analýza odchylek: inspekční řezy

3d-skenovani-inspekce
Tvorba map odchylek, inspekčních řezů a analýza geometrických a rozměrových odchylek
V rámci řady zakázek a spoluprací s průmyslovými partnery jsme realizovali na základě skenovaných dat a jejich porovnání s CAD modelem odchylky v podobě povrchových map, které názorně zobrazí celkové deformace dílu. Zároveň jsme prováděli i analýzu odchylek v rámci inspekčních řezů v kritických místech konstrukce. V neposlední řadě je často úkolem stanovit skutečné odchylky geometrických tolerancí, které mohou rozhodovat o shodě a neshodě vyrobeného dílu.

Reverzní inženýrství: blok motoru

3d-skenovani-reverz
Přemodelování a tvorba výkresové dokumentace pro již nevyráběný blok motoru
Cílem bylo kompletně naskenovat celý blok motoru, který musel být pro tento účel po naskenování celku rozřezán pro naskenování vnitřních dutin; a na základě skenovaných dat s minimálními odchylkami přemodelovat celý blok. Z tohoto modelu byly následně vytvořeny výkresy pro samotnou výrobu.

Reverzní inženýrství: kola čerpadel

3d-skenovani-reverz02
Tvorba modelu pro následné vytvoření výkresové dokumentace oběžného kola
Cílem projektu bylo 3D skenováním získat digitální podobu skutečného tvaru a rozměrů série několika oběžných kol odvodňovacích čerpadel. Ke kolům chyběla výkresová dokumentace a bylo potřeba je znovu vyrábět. Po naskenování byla kola procesem reverzního inženýrství znovu vymodelována, částečně pomocí klasických objemových postupů, v případě lopatek pak plošným modelováním. Při modelování byly zároveň korigovány místní nepřesnosti dílů způsobené především odbroušením kvůli vyvážení kol.

Inspekce: díly formule Student

3d-skenovani-inspekce02
Povýrobní inspekce těhlice formule Student TU Brno Racing
Pro formuli Student VUT týmu TU Brno Racing jsme vyráběli několik dílů pomocí kovové aditivní výroby. Mimo jiné to byla těhlice pro zavěšení kol, jejíž model vznikl procesem topologické optimalizace. Důležitou součástí celého výrobního procesu byla i následná rozměrová kontrola vyrobeného dílu s využitím 3D skenování a porovnáním s navrženým CAD modelem.

3D skenování: kyčelní náhrada

3d-skenovani-inspekce03
Měření úbytku materiálu v acetabulární jamce
Cílem skenování acetabulární jamky z kyčelní endoprotézy vyrobené z UHMWPE byla analýza objemového úbytku materiálu do těla pacienta. Konkrétně se jednalo o extrahovanou jamku z pacienta, u kterého fungovala cca 6 let a bylo nutné provést revizní operaci, protože došlo ke komplikacím z pohledu opotřebení jamky.

3D skenování: Liaz 706 RT

IMG_20210629_125043_skenovani_LIAZ
Podklad pro návrh zmenšeného modelu historického vozu Liaz
Pro firmu KADEN, která navrhuje a vyrábí sběratelské modely vozidel, jsme skenovali vůz Liaz 706 RT. Sken automobilu sloužil následně pro jeho přemodelování a zmenšení do potřebného měřítka. Z důvodu velikosti skenovaného objektu byla kombinována fotogrammetrie a skenování, aby byla dodržená potřebná přesnost. Lesklé díly (chromovaný kryt chladiče, zrcátka, atd.) byly před skenováním zmatněny a skla byla přelepena papírovými páskami pro zachycení jejich povrchu..

Fotogrammetrické měření

projekt06
Měření rozchodu a rozdílu výšek lineárního vedení pro jeho následné ustavení (ALPLA).