Robotický 3D tisk

Výzkum a vývoj

Co lze vidět, dokážeme změřit. Co vidět nelze, pravděpodobně také. V univerzitním prostředí se zabýváme výzkumem a vývojem. Naše pracoviště se věnuje výzkumu a vývoji unikátních optických měřicích systémů nebo automatizaci optické kontroly v průmyslu. V těchto oblastech máme hluboké znalosti, od kalibrace kamer, přes práci s obrazem až po triangulaci a rekonstrukci výsledku měření. Máme navíc k dispozici širokou škálu hardwaru pro různá měření, včetně vysokorychlostních aplikací.
Komerční prostředí Vám nedokáže nabídnout řešení? Kontaktujte nás.


Výzkum a vývoj

Řešené projekty

Fotogrammetrické měření

projekt06
Měření rozchodu a rozdílu výšek lineárního vedení pro jeho následné ustavení (ALPLA).

Kalibrace kamerového systému

Kalibrace kamerového systému
Realizovali jsme měření kompletní geometrie kamerového systému, složeného ze 13 kamer snímajících prostor ve tvaru polokoule. Systém slouží pro snímání prostoru městských ulic ze střechy auta, podobně jako např. Google StreetView. Parametry kamerového systému, jako je vzájemná poloha kamer nebo jejich přesná vnitřní geometrie, budou využity při skládání 360 ° snímků. Pro měření jsme využili námi vyvinutou metodu kalibrace kamer ve velkém měřicím objemu.

Měření pohybu (trajektorie)

Měření pohybu (trajektorie) excentrické hmoty čerpadla
Excentrická hmota čerpadla obíhá po přibližně eliptické trajektorii, která závisí na tolerancích celého konstrukčního řetězce. Frekvence oběhu v provozních podmínkách je až 3600 ot./min, tedy 60 otáček za sekundu. Naším úkolem bylo tuto 2D eliptickou dráhu a natočení excentrické hmoty změřit s přesností dosahující 10 mikrometrů. Při řešení tohoto projektu jsme využili monokulární měření vysokorychlostní kamerou (7500 fps při rozlišení 1280 x 800 px ).

3D tisková hlava pro tisk plastů ze strunového filamentu

Zařízení slouží k experimentálnímu 3D tisku plastů ze strunového filamentu pomocí 6-osého robotického ramene. Extruze roztaveného materiálu je realizována skrz trysku o výstupním průměru 2 mm. Robotické rameno umožňuje posun a náklon tiskové hlavy vůči podložce. Díky tvaru hotendu je možné realizovat náklon tiskové hlavy vůči podložce o 45 ° bez rizika kolize nástroje s tiskovou podložkou. Extruze s náklonem tiskové hlavy zajišťuje kvalitnější spoj nanášených vláken při tisku převisů. To umožňuje realizovat převisy s úhlem větším než 50 ° bez užití podpůrných struktur. To u klasického 3D tisku není možné při požadavku zachování kvality povrchu výtisku.
Funkční vzorek

Extruder pro aditivní výrobu plněných termoplastů

V uplynulých letech jsme vyvíjeli systém pro automatizované 3D skenování plechových dílů. U takových dílů dochází při použití optického 3D skeneru s proužkovou projekcí k nechtěným odleskům světla, které nepříjemně ovlivňují měření, vzniká nadbytečný šum a nedostatečně proskenované oblasti. Vyvíjený systém zohledňuje právě možné vznikající odlesky a měřící pozice navrhuje tak, aby tyto odlesky predikovaly a minimalizovaly. Simulované pozice a predikce naskenovaných dat je v poměrně velké shodě se skutečně naskenovanými daty.

3D tisková hlava pro robotickou výrobu prutových struktur

Sestava trysky, chladícího okruhu s elektronickým řízením, která nepřekračuje zástavbový kužel s ůhlem 90°. Výsledek TJ04000408-V3

Tisková hlava pro zařízení k 3D tisku polymerního betonu

Sestava trysky, chladícího okruhu s elektronickým řízením, která nepřekračuje zástavbový kužel s ůhlem 90°. Výsledek TJ04000408-V3

Kryt skenovacího zařízení

Konstrukce držáku kamer na streetview sférické fotografování, design a výroba krytu pomocí velkorozměrového robotického 3D tisku.

  • Výroba krytu kamerového systému pro TopGIS s.r.o. (Robotický 3D tisk z PET-G)