Služby

Hlavní aktivity se dotýkají téměř všech oblastí správy životního cyklu výrobku v produkční sféře a zahrnují vývoj a konstrukci, inženýrské analýzy, výrobu prototypů, optickou diagnostiku a digitalizaci a testování strojních soustav a materiálů.

1. Rapid prototyping – výroba modelů a funkčních dílů z plastu, kovu a sádrokompozitového prášku

2. Robot Tooling – obrábění velkorozměrových dílů průmyslovým robotem, obrábíme dřevo, umělé dřevo, polystyren a další.

3. 3D optická diagnotika – 3D digitalizace od objektů v rádu mm až po několikametrové díly nebo konstrukční skupiny

4. Reverse engineering – převod digitalizovaných dat na CAD modely

5. Průmyslový design – návrh a realizace designu průmyslových objektů, např. design spotřebičů, design v automobilovém průmyslu, design strojů a strojních celků.

6. Computed tomography – počítačová tomografie nám umožňuje zkoumat vnitřní strukturu výrobků, identifikovat různé materiály uvnitř sestav apod.