Průmyslový design

man1

Průmyslový design je disciplína integrující techniku, umění a vědu. Cílem průmyslového designu je překlenout narůstající propast mezi technikou a člověkem a podporovat tak humanizaci v technice.

Laboratoř digitálních technologií disponuje zázemím pro řešení dílčích úkolů i komplexních projektů z oblasti průmyslového designu. Nabízíme systematickou spolupráci na vývoji průmyslových produktů s cílem vytvořit image, která odpovídá funkčním nárokům a cílové skupině. Do procesu vývoje produktu jsme schopni vstoupit i v pozdější fázi, kdy koncepční práce jsou již ukončeny a prostor je pouze pro dílčí stylistické úpravy.

Nabízíme zpracování designérských studií:

 • design – vytvoříme pro Vás zcela nový produkt (systematická spolupráce od počátku vývoje produktu od filozofie po finální návrh)
 • redesign – když produkt zastaral, ale účel kterému slouží je stále aktuální (nové zpracování stávajícího produktu, přehodnocení konceptu, finalizace)
 • styling – produkt je kompletně navržen, ale schází mu vhodná vnější forma, slušivý kabát (stylistické zásahy povrchového charakteru, kdy koncept produktu zůstává nezměněn)

Proces návrhu obsahuje:

 • vývojová, technická a designérská analýza tématu
 • variantní studie designu
 • konečné tvarové (kompoziční) řešení
 • ergonomické řešení
 • barevné a grafické řešení
 • provozně-technologické řešení
 • vypracování modelu v měřítku
 • vizualizace

Nabídka pro aplikační sféru:

 • klasická a digitální kresba
 • virtuální modely (Rhinoceros 3D, 3dsMax, Autodesk Alias)
 • 2D a 3D vizualizace
 • fyzické modely (3D tisk, frézování PUR pěny, umělého dřeva, CLAY modely, sádrové modely, povrchová úprava)