Předměty v magisteském studijním programu

ZM1 – PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ – INVENTOR, CATIA, RHINOCEROS

ZM2 – PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A VIZUALIZACE


ZRI-A – REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ A OPTICKÁ DIGITALIZACE

ZAT- ADITIVNÍ TECHNOLOGIE

ZPP – PLASTOVÉ PROTOTYPY A RAPID PROTOTYPING

RS1 – 3D DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE A CAD

RS2 – CAD SYSTÉMY

Aditivní technologie (ZAT)

Zcela unikátně bude od akademického roku 2015/2016 zařazen do výuky předmět, ve kterém se studenti seznámí s 3D tiskem kovů. Selective laser melting je poměrně mladou technologií, které se stále častěji uplatňuje v průmyslové výrobě.