Konstrukce a Design

Konstrukční návrh

Naše odborné znalosti v oblasti zpracování výkresové dokumentace vycházejí z dlouhodobé tradice výuky Základů konstruování na Fakultě strojního inženýrství. Jsme ti, kteří učí strojaře konstruovat. Náš tým zpracoval podklady pro desítky úspěšných průmyslových realizací. Při práci využíváme digitální technologie optického skenování, aditivní výroby z kovových prášků, generativní principy navrhování topologicky optimalizovaných dílů, MKP výpočty a simulace. Umíme připravit CAD data se zohledněním pravidel aditivní výroby a parametrické modely sestav.

Konstrukce a Design

Průmyslový design

Umíme navrhovat průmyslové produkty tak, aby byly nejen vyrobitelné, ale především aby dobře sloužily uživateli. Úspěšný produkt obsahuje vždy mix technologických, ergonomických a marketingových aspektů. K produktu přistupujeme zvenčí, hledáme podstatu problému a příležitost pro inovaci. Postupujeme od konceptů k detailnímu stylistickému návrhu. V případě komplexních geometrií a kustomizovatelných produktů, využíváme algoritmické modelování. Naši designeři jsou držiteli ocenění za průmyslový design a učí budoucí generace průmyslových designerů z FSI VUT v Brně digitální technologie a Algoritmické modelování v Grasshopperu.