Pomocí fotogrammetrického systému TRITOP jsme schopni provádět měření diskrétních bodů, kontrastních čar (prostřihů, nakreslených čar) a viditelných značek na objektu. Díky tomu je možné provádět velmi přesná měření pro aplikace jako je kontrola kvality, deformační analýza nebo digitalizace.

TRITOP je vysoce přesný mobilní systém založený na principech fotogrammetrie. Sestává pouze z digitálního fotoaparátu a notebooku nebo PC, a proto je možné jej použít prakticky v jakémkoliv prostředí. Systém TRITOP může nahradit dotykové sondy nebo měřící stanice CMM ve srovnatelné přesnosti. Jeho další využití je také jako podpora v měření velkých objektů 3D skenerem ATOS.

Měřený objekt se opatří nalepovacími body v měřících pozicích, kódovanými body pro svázání snímků a měřítkovými tyčemi. Po nasnímání z různých pozic v prostoru je proveden výpočet a zpracování naměřených dat. Výstupem je protokol z měření, který může obsahovat 3D souřadnice diskrétních bodů, 2D a 3D řezy samotného měřeného dílu nebo v porovnání s CAD daty.

Příklady použití

Inspekce plechových dílů např. v pilotním provozu, procesu optimalizace nebo u náhodných kusů během sériové výroby
Kontrola kvality u velkých objektů, např. letadla, automobily, turbíny atd.
Ověření výroby plastových dílů
Měření modelů a prototypů, např. interiér a exteriér vozidel
Deformační analýzy v různých zatěžovacích stavech
Parametry měřícího systému

Fotoaparát: Nikon D300s
Přenos dat: Wi-fi nebo paměťová karta
Měřící objem: 0,1 x 0,1 až do 10 x 10 m2
Certifikace dle normy VDI 2634/1
Přesnost: 0,0051 mm/1 m3
Pracovní teploty: -40 až 120°C
Rozlišení fotoaparátu: 12,3 megapixelů (4288/2848 pixelů)
boh01

tritop1

tritop2

boh02

boh01