Výroba aurikulární náhrady

Digitalizace a výroba protézy ucha

CAD model

prot1Ve spolupráci s ING corporation, s.r.o. byla vyvinuta metodiky výroby faciálních protetických pomůcek pomocí 3D optické digitalizace a rapid prototypingu. Kromě ryze technických oblastí lze digitalizační technologie využít i v multidisciplinárních oborech, jako je právě výroba protetických pomůcek. Ztráta orgánu nebo končetiny může být zapříčiněna různými faktory, v případě ucha to bývá často dopravní nehoda.
Výroba vysoce kvalitní náhrady nerozeznatelné od živého ucha vyžaduje použití pokročilých technologií téměř ve všech etapách výroby. Ze zdravého ucha se vyrobí sádrových odlitek, který přesně zkopíruje geometrii. Odlitek je pak digitalizován optickým skenerem. Ucho je poměrně geometricky složitý objekt s vnitřní geometrií, proto skenování

Software

Díky softwarovým nástrojům pro práci s polygonálními daty je možné geometrii rekonstruovat i v místech, kam skener nevidí. Získaná geometrická data ucha jsou následně zbavena chyb, je provedeno uzavření děr a finální síť je ozrcadlena. Tím je vytvořen digitální obraz chybějící části těla.

RP výroba

Stavba reálného ucha je realizována pomocí technologie rapid prototyping. V případě náhrady ucha byla použita RP technologie tisku pojiva do prášku. Technologie umožňuje realizovat stavbu ve vysokém detailu. Tloušťka vrstky se pohybuje kolem 0,08 mm.

Výroba finální protézy

prot2

Fyzický RP prototyp je pak dále zpracován technologiemi odlévání do silikonových forem, model je finálně odlit materiálem s vhodnými vlastnostmi pro použití v kontaktu s lidským tělem. Vytvořená náhrada je téměř k nerozeznání od druhého „živého“ ucha. Takto je možné replikovat např. ruce nebo jiné symetrické části obličeje. Podobně lze vytvářet náhrady i nosu, ovšem je potřeba nejprve získat geometrii např. digitalizací z jiného člověka a tato data pak digitálně upravit.